facebook_pixel
ติดต่อเรา โทร 06-2416-6416 หรือ ช่องทาง :
ติดต่อเรา โทร 06-2416-6416 หรือ ช่องทาง :

Standard 6 Columns Full-width

 • Smoke (ปลอกผ้านวม)

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 3.5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 70×80 นิ้ว
  ฿1,590.00฿1,990.00
 • Angle Fall (ปลอกผ้านวม)

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 3.5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 70×80 นิ้ว
  ฿1,590.00฿1,990.00
 • Baby Blue (ปลอกผ้านวม)

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 3.5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 70×80 นิ้ว
  ฿1,590.00฿1,990.00
 • White Sand (ปลอกผ้านวม)

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 3.5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 70×80 นิ้ว
  ฿1,590.00฿1,990.00
 • Lilac (ปลอกผ้านวม)

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 90×100 นิ้ว
  ขนาด 3.5 ฟุต
  • ปลอกผ้านวม 1 ผืน ขนาด 70×80 นิ้ว
  ฿1,590.00฿1,990.00
 • White Sand

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 3 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  ฿990.00฿1,590.00
 • Lilac

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 3 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  ฿990.00฿1,590.00
 • Baby Blue

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 3 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  ฿990.00฿1,590.00
 • Angle Fall

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 3 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  ฿990.00฿1,590.00
 • Smoke

  , ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 5 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 3 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  ฿990.00฿1,590.00
 • Sold out

  MOOMIN OMG

  ,
  Set 6 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 3.5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 1 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 1 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (150x200cm.)
  ฿3,490.00฿3,990.00
 • Sold out

  MOOMIN LANDING

  ,
  Set 6 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 3.5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 1 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 1 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (150x200cm.)
  ฿3,490.00฿3,990.00
 • Sold out

  LOVE IN THE AIR

  ,
  Set 6 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 3.5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 1 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 1 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (150x200cm.)
  ฿3,490.00฿3,990.00
 • Sold out

  MOOMIN PASTEL WALL

  ,
  Set 6 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 3.5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (ยางรัดรอบ)
  • ปลอกหมอน 1 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 1 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (150x200cm.)
  ฿3,490.00฿3,990.00
 • Sale

  Ocicat

  ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมขนห่านเทียม 1 ผืน ขนาด 220×240 cm.
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมขนห่านเทียม 1 ผืน ขนาด 220×200 cm.
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 4 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  • ผ้านวมขนห่านเทียม 1 ผืน ขนาด 150×200 cm.
  ฿2,390.00฿2,990.00
 • Sale

  Blue Wale

  ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมขนห่านเทียม 1 ผืน ขนาด 220×240 cm.
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมขนห่านเทียม 1 ผืน ขนาด 220×200 cm.
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 4 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  • ผ้านวมขนห่านเทียม 1 ผืน ขนาด 150×200 cm.
  ฿2,390.00฿2,990.00
 • Sale

  Little Tree

  ,
  ชุดผ้าปูที่นอนเทนเซลคุณภาพพรีเมี่ยม ทอ 1,000 เส้นด้าย ผิวสัมผัสนุ่ม ลื่น เย็น ขนาด 6 ฟุต (4ชิ้น) -ผ้าปูที่นอนยางรัดมุม 1 ชิ้น (ความสูง 12 นิ้ว) -ปลอกหมอน 2 ชิ้น -ปลอกผ้านวมขนาด 220x240 cm 1 ชิ้น
  ฿12,900.00 ฿5,990.00
 • Sale

  Bombay Blue

  , ,
  ชุดผ้าปูที่นอนเทนเซลคุณภาพพรีเมี่ยม ทอ 1,000 เส้นด้าย ผิวสัมผัสนุ่ม ลื่น เย็น ขนาด 6 ฟุต (4ชิ้น) -ผ้าปูที่นอนยางรัดมุม 1 ชิ้น (ความสูง 12 นิ้ว) -ปลอกหมอน 2 ชิ้น -ปลอกผ้านวมขนาด 220x240 cm 1 ชิ้น
  ฿12,900.00 ฿5,990.00
 • Sold out

  Pyramid

  ,
  ชุดผ้าปูที่นอนเทนเซลคุณภาพพรีเมี่ยม ทอ 1,000 เส้นด้าย ผิวสัมผัสนุ่ม ลื่น เย็น ขนาด 6 ฟุต (4ชิ้น) -ผ้าปูที่นอนยางรัดมุม 1 ชิ้น (ความสูง 12 นิ้ว) -ปลอกหมอน 2 ชิ้น -ปลอกผ้านวมขนาด 220x240 cm 1 ชิ้น
  ฿12,900.00 ฿5,990.00
 • Rose Garden

  ,
  Set 6 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (รัดรอบยางรัด)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x240cm.)
  Set 5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (รัดรอบยางรัด)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 3.5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (รัดรอบยางรัด)
  • ปลอกหมอน 1 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 1 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (150x200cm.)
  ฿3,490.00฿3,990.00
 • Tender Heart Bears

  ,
  Set 6 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (รัดรอบยางรัด)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x240cm.)
  Set 5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (รัดรอบยางรัด)
  • ปลอกหมอน 2 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 2 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (220x200cm.)
  Set 3.5 ฟุต ประกอบด้วย
  • ผ้าปูที่นอน 1 (รัดรอบยางรัด)
  • ปลอกหมอน 1 (มีปีก)
  • ปลอกหมอนข้าง 1 (มีระบาย)
  • ผ้าห่มขนห่านเทียม 1 (150x200cm.)
  ฿3,490.00฿3,990.00
 • Sale

  Normcore

  ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ  1 ผืน ขนาด 220×240 cm.
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ 1 ผืน ขนาด 220×240 cm.
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 4 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ 1 ผืน ขนาด 150×200 cm.
  ฿2,990.00฿3,990.00
 • Sale

  Mosaic

  ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ  1 ผืน ขนาด 220×240 cm.
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ 1 ผืน ขนาด 220×240 cm.
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 4 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ 1 ผืน ขนาด 150×200 cm.
  ฿2,990.00฿3,990.00
 • Sale

  Sleepy

  ,
  ขนาด 6 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ  1 ผืน ขนาด 220×240 cm.
  ขนาด 5 ฟุต ประกอบด้วย 6 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ 1 ผืน ขนาด 220×240 cm.
  ขนาด 3.5 ฟุต ประกอบด้วย 4 ชิ้น
  • ผ้าปูที่นอน 1 ยางรัดรอบ ความสูง 16 นิ้ว
  • ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
  • ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ
  • ผ้านวมใยอัจฉริยะ 1 ผืน ขนาด 150×200 cm.
  ฿2,990.00฿3,990.00